Termeni și condiții

Termeni și Condiții

Bine ați venit. Vă mulțumim pentru vizitarea websiteului www.familiadt.ro  (denumit in continuare “Websiteul”).  Noțiunea de “Website” include de asemenea și newsletter-ul sau mesajele email transmise de Companie. Utilizarea Websiteului este supusa unui Contract de Utilizare între dumneavoastră, persoană fizică și Silvia si Sergiu Malik SRL (denumită în continuare “Compania”, “Noi”). 

Contractul de Utilizare este valabil din momentul începerii vizitării Websiteului. Continuarea utilizării reprezintă confirmarea faptului că sunteți de acord cu termenii si condițiile de mai jos. Oferirea funcționalităților Websiteului este condiționată de acceptarea termenilor și condițiilor aplicabile. De asemenea, achiziția oricărui produs/serviciu prin intermediul Websiteului este guvernată de acest document. 

Desi sperăm că nu este cazul, dacă nu sunteți de acord cu acești termeni si conditii, puteți în orice moment să opriti utilizarea Websiteului.

Termenii și condițiile se aplica unei singure vizite. De fiecare data cand accesati Websiteul se va incheia un nou Contract de Utilizare.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza, modifica sau înlocui orice acești Termeni și condiții (în tot sau în parte) prin postarea de actualizări și / sau modificări pe Websiteul nostru. Este responsabilitatea dvs. să verificați periodic această pagină pentru modificări. Utilizarea continuă sau accesul la Website după publicarea oricăror modificări constituie acceptarea acestor modificări.

Informatii privind compania:

Silvia si Sergiu Malik SRL

Adresa: Spl. G-Ral Gheorghe Magheru, nr. 14

Contact: e-mail: silviamalik@gmail.com

CUI: RO41757849

J: J2/1725/2019

1.  UTILIZARE GRATUITĂ

1.1    UTILIZAREA WEBSITEULUI ESTE GRATUITĂ. Compania nu va va solicita niciun fel de plata pentru accesarea Conținutului sau a Websiteului. 

1.2.   Cu toate acestea utilizarea serviciilor de accesare a Websiteului, cum ar fi serviciul Internet, servicii de Internet mobil sau servicii de acces la calculatoare legate la Internet nu sunt furnizate de Companie și pot presupune încheierea de contracte cu furnizorii acestora precum și plata anumitor tarife către respectivii furnizori.

1.3.   Websiteul poate conține materiale publicitare. Publicitatea afișată pe Website nu vă obligă să achiziționați produsele sau serviciile promovate. Compania nu își asumă răspunderea pentru conținutul reclamelor afișate, dacă acestea provin de la terți.  

1.5.   Ne rezervăm dreptul de a actualiza, modifica sau înlocui orice acești Termeni și condiții (în tot sau în parte) prin postarea de actualizări și / sau modificări pe Websiteul nostru. Este responsabilitatea dvs. să verificați periodic această pagină pentru modificări. Utilizarea continuă sau accesul la Website după publicarea oricăror modificări constituie acceptarea acestor modificări.

2.  Conținut 

2.1    Websiteul, serviciile oferite de către acesta și conținutul sunt destinate exclusiv pentru utilizarea de către persoanele înregistrare și/sau de către persoanele care doresc să se înregistreze, care folosesc și/sau vor folosi Serviciile noastre și pot fi folosite numai în conformitate cu termenii și condițiile din acest document. 

2.2.   Conținutul descris mai sus este inclus în cel puțin una din următoarele categorii:

  • Conținut propriu – în special dar fără a se limita la design-ul Websiteului, texte suport, articole, sau review-uri realizate de Companie (inclusiv angajații sau colaboratorii acesteia), imagini, înregistrări audio sau video;
  •  Conținutul unor furnizori terți – imagini ale mărcilor înregistrate, imagini ale produselor etc.

 Protecție legală

2.3.   Conținutul propriu existent în Website este protejat prin drepturi de proprietate intelectuală și industrială (drepturi de autor și prin drepturi asupra mărcilor). Conținutul marcat că fiind al altor furnizori este protejat atât în condițiile legislației din România cât și, în special, în baza legislației corespunzătoare din țară unde se află sediul titularului drepturilor.

Utilizarea normală a Conținutului (necomercială)

2.4    În utilizarea normală aveți permisiunea de a accesa Conținutul Websiteului prin afișare pe echipamentul de acces (calculator, laptop, smartphone, tablete etc.) în scopul obținerii de informații despre Companie, despre serviciile oferite și/sau despre verificarea contului creat de dumneavoastră.

Utilizare comercială

2.5.   Utilizarea comercială a Conținutului terților afișat în Website este interzisă. 

2.6.   Utilizare comercială (inclusiv, dar fără a se limita la afișarea conținutului pe alte site-uri) este permisă în condițiile în care se furnizează sursă, cu link, și numai cu acordul expres, în scris, al Companiei. Pentru a obține acest acord, va rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: silviamalik@gmail.com și va vom răspunde în cel mai scurt timp

Utilizări interzise privind Conținutul

2.7    Utilizarea Websiteului cu nerespectarea a Termenilor și condițiilor și/sau a uzanțelor în domeniu este interzisă.  

2.8    Nu aveți permisiunea de a realiza mai mult de o copie a Conținutului Websiteului. Nu aveți permisiunea de a distribui sau de a publică în alt mod Conținutul prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin Internet. Nu aveți permisiunea de a utiliza tehnologie de framing a Conținutului (https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_aspects_of_hyperlinking_and_framing).Este interzisă restricționarea, prin orice modalitate tehnică, accesului altor persoane la Conținut (cu excepția persoanelor care se află sub directă dumneavoastră supraveghere și numai în măsură în care aceștia, sau prevederile legale aplicabile, permit o asemenea restricționare). Este interzisă utilizarea de mijloace tehnice pentru modificarea, completarea, ștergerea Conținutului. Este interzisă afișarea altui Conținut, în special imoral, obscen, pornografic sau ilegal. Este interzisă utilizarea de mijloace tehnice pentru a face Websiteul inutilizabil sau pentru a-i îngreuna utilizarea (atacuri informatice).

3.      Caracterul informativ al Conținutului

3.1         Imaginile și descrierile serviciilor din Website au caracter de prezentare. Rezultatul serviciilor oferite de către companie putând varia în funcție de utilizator. Acest Website este furnizat in scop informativ și nu constituie consultație sau recomandări medicale. Websiteul nu oferă sfaturi medicale sau de sănătate. Informațiile prezentate au cu scop informațional și educațional și nu sunt sfaturi profesionale. Înainte de a decide de a acționa pe baza informațiilor, te încurajăm să consulți un profesionist. Utilizarea informațiilor prezentate pe site se face pe propria răspundere. Societatea nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice pierdere/prejudiciu care ar putea rezulta din dependența de informații sau materiale publicate pe acest site web. Dacă doriți să aflați mai multe despre informațiile din materialele publicate, vă rugăm să ne contactați. 

4.     Produsele și serviciile oferite

4.1.   Compania publică pe Website imagini și informații despre produsele și serviciile oferite Utilizatorilor.

4.2.   Informațiile publicate pe Site sunt destinate numai uzului personal al Utilizatorului. 

4.3.   Nu puteți utiliza produsele și serviciile oferite prin intermediul Webisteului în scopuri ilegale sau neautorizate. Produsele și serviciile oferite de Companie vor fi utilizate doar în conformitate cu indicațiile oferite de Companie (inclusiv instrucțiunile și recomandările de pe ambalajele produselor). 

4.4.   Prețul produselor și serviciilor oferite prin intermediul Websiteului se poate modifica fără notificare prealabilă.  Nu vom fi răspunnzători pentru nicio modificare a produselor și serviciilor noastre. 

4.5.   Anumite produse și servicii pot fi furnizate doar prin intermediul Websiteului. Anumite produse și servicii pot fi limitate din punct de vedere cantitativ. 

4.6.   Produsele și serviciile oferite prin intermediul Websiteului pot fi retrase în orice moment. 

5.             Conturile de utilizatori

5.1              La înregistrarea contului, nu puteți folosi un nume de utilizator sau adresa de email care aparține sau care este deja utilizată de către o altă persoană, care încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale unei persoane, care este ofensator sau imoral. Nu sunt acceptate conturi multiple. În situația în care constatăm că aceeași persoană, se conectează cu mai multe conturi de utilizator, ne rezervăm dreptul de a șterge toate conturile suplimentare primului cont înregistrat.

5.2            Aveți responsabilitatea de a menține confidențialitatea parolei pe care o veți utiliza pentru a accesa Websiteul. Este interzis să transferați parola sau numele de utilizator, sau să împrumutați sau transferați în alt mod utilizarea sau accesul dumneavoastră la Website prin contul de utilizator, unei terțe părți. Sunteți responsabil pentru toate interacțiunile cu Websiteul care apar în legătură cu numele dumneavoastră de utilizator.

5.3              Aveți obligația de a ne anunța imediat în cazul în care sesizați orice utilizare neautorizată a parolei sau a numelui de utilizator sau de orice altă încălcare a securității legate de contul dumneavoastră. Recomanăm delogarea de pe Website (dacă este cazul), la sfârșitul fiecărei sesiuni.

5.4              Nu ne asumăm răspunderea pentru pierderi sau daune care rezultă din nerespectarea de către dumneavoastră a oricăror dintre obligațiile de mai sus.      

6.             Notificarea abuzurilor

6.1.       În situația în care considerați că orice element de Conținut sau Websiteul încalcă prevederile acestui Contract, este abuziv, imoral, ilegal, încalcă drepturile altor persoane (în special drepturi de proprietate intelectuală sau drepturi privind persoană sau viață privată) ne puteți notifica acest lucru la silviamalik@gmail.com.

6.2.       În urmă notificării vom analiza cele indicate și vom lua măsurile pe care le considerăm necesare.

7.      Garanții și Răspundere

          Garanții

7.1    Atât în privința Conținutului cât și a serviciilor oferite de Website, Compania nu garantează că acestea se potrivesc scopurilor pentru care dumneavoastră doriți să le utilizați și nu promite capacitatea acestora de a obține anumite rezultate. Utilizând Websiteul sunteți răspunzător pentru aprecierea personală dacă serviciile oferite sau Conținutul sunt sau nu aplicabile propriilor dumneavoastră obiective.

7.2    Compania nu garantează în mod absolut că Websiteul va funcționa fără erori sau în mod continuu.

Răspunderea Companiei

7.3    Orice răspundere a Companiei (inclusiv angajații, asociații/actionarii sau societățile afiliate) pentru utilizarea de către dumneavoastră a Websiteului, a Conținutului sau a produselor de pe site se va stabili conform prezenței secțiuni. 

7.4    Compania exclude orice răspundere contractuală sau delictuală față de dumneavoastră sau alte persoane, pentru prejudicii morale sau patrimoniale, directe sau indirecte, prevăzute în prezentul contract sau previzibile la momentul încheierii acestuia, fie că sunt efective la momentul producerii lor (damnum emmergens) sau provin din beneficii nerealizate (lucrum cessans), născute din utilizarea sau lipsa posibilității de utilizare de către dumneavoastră a Websiteului, Conținutului, sau a produselor de pe site, provenite din vină Companiei (neglijență, imprudența), indiferent dacă Compania a fost avertizată sau a constatat singură de posibilitatea producerii unor asemenea prejudicii.

7.5    Compania nu exlude răspunderea pentru situații în care aceasta nu poate fi exclusă legal, respectiv pentru vătămări corporale sau deces, dacă nu a luat măsuri pentru avertizarea posibilității producerii acestora.

Răspunderea dumneavoastră

7.6    Prin încheierea contractului promiteți că veți despăgubi Companiei orice prejudiciu direct sau indirect, efectiv sau provenit din foloase nerealizate, inclusiv pierderi de imagine sau de venituri, cauzat nouă prin încălcarea obligațiilor din prezentul contract de către dumneavoastră sau de către persoanele care au acces la Website prin intermediul terminalului dumneavoastră.

7.7    Clauzele de răspundere rămân valabile și după încetarea contractului.

8.      Modificarea conținutului Websiteului

8.1.   Ne rezervăm dreptul de a schimbă conținutul sau caracteristicile tehnice ale oricărui aspect al Websiteului, în orice moment. În aceste condiții, înțelegi că vor exista situații de imposibilitate temporară de accesare a Websiteului.

9.        Forță majoră

9.1    Forță majoră este evenimentul imprevizibil, în afară controlului Părților și care nu poate fi evitat. Nu putem fi făcuți responsabili, direct sau indirect, din cauze care nu depind de voință Companiei. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare ale echipamentului tehnic utilizat pentru funcționarea Websiteului, lipsa funcționarii conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Websiteului, erorile de operare, etc.

10.    Aspecte de protecția datelor

10.1  Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal este guvernată de Politica de confidențialitate a Websiteului. 

10.2  Acest Website foloseste cookies. Prelucrarea datelor prin aceasta modalitate este reglementată de Politica de cookies.

11.    Alte prevederi aplicabile

11.1  Prezentul contract se completează, acolo unde este posibil, cu toate prevederile legale în vigoare în România cum ar fi, dar fără a se limita la cele privind comerțul electronic, protecția consumatorului, încheierea contractelor prin mijloace electronice, protecția drepturilor de proprietate intelectuală, protecția datelor cu caracter personal și cele privind infracțiunile în domeniul informatic, după cum este nevoie de la caz la caz.

11.2  Orice dispută legată de utilizarea Conținutului sau a Websiteului este de competența exclusivă a instanțelor competente din România și va fi rezolvată conform legislației aplicabile din România. 

11.3  Alte utilizări ale Websiteului pot fi supuse unor termeni și condiții speciale despre care veți fi informat la momentul potrivit. Cu titlu de exemplu prelucrarea datelor cu caracter personal este supusă Politicii de confidețialitate.