Politica de confidentialitate

 

Vă mulţumim pentru vizitarea website-ului nostru, operat de Silvia și Sergiu Malik SRL (Societatea” “noi”). Prezenta politică are rolul de a vă informa cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale atunci când accesați și utilizați acest website. Baza legală o constituie  Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 676/2016 (GDPR) şi Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.  

Datele cu caracter personal reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale

Prelucrarea datelor cu caracter personal, reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugere

Link-uri către alte pagini de internet

Prezenta politică se aplică doar websiteului www.familiadt.ro.  Websiteul conține trimiteri (link-uri) către alte pagini de internet (facebook, Youtube, Telegram, Zoom) care sunt controlate de alți operatori. Pentru detalii privind prelucrările de date efectuate prin intermediul acestor pagini de internet vă rugăm să consultați notele de informare și politicile de confidențialitate de pe aceste pagini. Noi nu răspundem  pentru conţinuturile străine puse la dispoziţie prin intermediul link-urilor şi marcate ca atare

Cum utilizăm datele dvs.?

Datele sunt prelucrate pentru atingerea următoarelor scopuri:

·      Crearea de conturi și asigurarea funcționalității conturilor de pe website (executarea contractului).

·      Transmiterea comunicări comerciale și informări prin serviciul de newsletter pentru abonații care își dau acordul în acest sens (consimțământ). 

·      Asigurarea funcționalității și securității Websiteului (executarea contractului).  

·      Utilizarea tehnologiei cookies pentru profilare în scopuri statistice și de marketing (consimțământ).

·      Procesarea și  derularea comenzilor dumneavoastră (executarea contractului). 

·      Derularea serviciilor de consultanță prin intermediul Webisteului (executarea contractului). 

·      Executarea obligațiilor legale fiscale și facturare (obligație legală). 

·      Rezolvarea sesizărilor și reclamațiilor dumneavoastră (interes legitim).

·      Arhivare, audit și apărarea drepturilor în instanță (interes legitim).

·      Optimizarea și dezvoltarea produselor și serviciilor oferite de noi (interes legitim). 

Baza legală de prelucrare

Datele prelucrate în scopurile de mai sus sunt utilizate în baza următoarelor temeiuri de prelucrare: consimțământul persoanei vizate, conformarea cu obligațiile legale la care este supusă Societatea, încheierea și executarea contractului cu persoana vizată, îndeplinirea intereselor legitime urmărite de Societate. Fiecărui scop de prelucrare îi corespunde o bază legală conform celor de mai sus.  

Pentru scopurile întemeiate pe acordul dumneavoastră, retragerea consimțământului poate fi făcută în orice moment. Retragerea nu va afecta prelucrările anterioare realizate pe durata valabilității acordului.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm?

În cadrul utilizării Webisteului, putem prelucra următoarele date cu caracter personalnumele şi prenumele, ID-ul DT , limba utilizată, telefon, email, date rezultate din sesizările și reclamațiile plasate de persoanele vizate, date privind dispozitivul sistemul de operate și browserul folosit precum și alte date colectate prin intermediul tehnologiei cookies (detalii https://familiadt.ro/politica-cookies/), precum și orice alte categorii de date pe care dumneavoastră ni le furnizați în mod direct.

Categoriile de persoane vizate

Vom prelucra date de la următoarele categorii de persoane:

·      clienți și potențiali clienți

·      vizitatori ai Websiteului

·      deținători de conturi pe Website

Destinatarii datelor cu caracter personal. 

Datele dumneavoastră sunt transmise, în unele cazuri, către prestatorii de servicii și partenerii noștri contractuali pentru îndeplinirea scopurilor menționate în această politică. Spre exemplu, pentru livrarea comenzilor, în anumite situații folosim servicii de curierat care vor avea acces la datele necesare pentru a efectua livrarea.

Nu vom vinde însă datele dumneavoastră către terţi şi nici nu le vom valorifica în alte scopuri.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în afara României. 

Cât timp prelucrăm datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră vor fi prelucrate în vederea îndepliniri scopurilor prezentate mai sus pe o durată stabilită conform normelor și politicilor interne. Cu titlu de exemplu:

·      pentru scopuri legate de newsletter, vom prelucra datele pe toată durata în care sunteți abonat la newsletter;

·      pentru furnizarea serviciilor legate de contul dumneavoastră, pe toată durata în care contul este active.

Drepturile dumneavoastră

Dumneavoastră beneficiați, în baza legislației aplicabile, de următoarele drepturi:

      i.         dreptul la informare – dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare derulate,

     ii.         dreptul de acces la date – dreptul de a obține confirmarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare,

    iii.         dreptul  la rectificare – posiblitatea de a obține rectificarea datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete,

    iv.         dreptul de ștergere  a datelor. Dreptul este aplicabil în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege,

     v.         dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare efectuate pentru scopuri întemeiate pe interesul nostru legitim (cum ar fi marketing),

    vi.         Dreptul la retragerea consimțământului pentru operațiunile de prelucrare întemeiate pe consimțământul persoanei vizate,

  vii.         dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege,

 viii.         dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit și de a cere ca aceste date să fie transmise către alt operator (dacă sunt aplicabile condițiile prevăzute de lege),

    ix.         dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate în condițiile art. 22 din GDPR și

     x.         dreptul de a formula plângere la ANSPDCP. 

Drepturile se pot exercita prin transmiterea unei solicitări utilizând următoarele date de contact:

Email: silviamalik@gmail.com

Adresă poștală: Spl. G-Ral Gheorghe Magheru, nr. 14, bl. R26, Et. 9, Ap. 70, Arad, județ: Arad.